Xem tất cả 2 kết quả

Cung cấp các loại chụp hút khói bếp lẩu nướng không khói tại bàn: Chụp hút cứng màu cà phê, chụp hút mềm màu bạc, ống hút khói màu đồng…

Chụp hút khói bếp nướng

Ống hút khói cứng màu nâu cafe

Chụp hút khói bếp nướng

Ống hút khói mùi mềm màu đồng