Xem tất cả 8 kết quả

Cung cấp các loại phụ kiện cho bếp nướng than hoa tại bàn: vỉ bếp nướng, ống bạc mềm, xô than, quạt hút…

Phụ kiện bếp nướng

Vỉ nướng chống dính bằng gang